Sunday, January 31, 2010

TAZKIRAH HARAKI

BAHAYA AIDS AL HARAKI DALAM GERAKAN ISLAM

SUATU PERINGATAN DARI USTAZ FATHI YAKAN
( Virus Merbahaya Yang Menyerang Harakah Dakwah Masa Kini )


Disediakan oleh :
Akhukum fiLlah, Ahmad Akhyari bin Ismail Az-Zahawiee UIN Syarif Hidayatullah, Jakarta.


Muqaddimah

Seorang Mujahid Dakwah, Ustaz Fathi Yakan, yang pernah berkunjung ke Negara kita, dalam rangka menghadiri Muktamar Agung PAS tahun 1997, telah memperingatkan kita semua tentang bahaya AIDS Haraki, iaitu istilah yang menggambarkan fenomena yang telah dan sedang terjadi di sebahagian harakah Islamiah di seluruh dunia.

Ini adalah peringatan penting beliau kepada para aktivis dakwah, sejak enam belas tahun yang lalu di dalam buku beliau : Ihzaruu AIDS Al-Haraki (Berjaga-jagalah, AIDS Haraki). Wa Zakkir !! Fa inna az-Zikra tanfa`ul mu’minin.

Penyakit AIDS adalah merujuk keadaan seseorang yang mengalami kehilangan daya tahan penyakit di dalam tubuh, sehingga menjadi mudah dijangkiti penyakit dengan keadaan yang parah. Sehingga kini, penyakit yang disebabkan oleh virus HIV ini, masih belum ditemui ubat yang dapat menyembuhkan penyakit merbahaya ini. Para penghidap HIV/AIDS ini akan berhadapan dengan risiko kematian.

Dalam buku “Ihdzaruu Al-Aids Al-Harakiy (1989)”, Al-Ustaz Fathi Yakan secara khusus mengingatkan kes kehancuran harakah dan tanzim dakwah di Lubnan. Hal yang sama juga berlaku di beberapa Negara Muslim yang terdapat harakah Islamiah di situ. Beliau berpendapat, kes-kes kehancuran tanzim dakwah bermula dari kelemahan daya tahan dalaman jama`ah, yang seringkali terjadi di saat mereka berada di atas paksi Mihwar Siyasi (Orbit Politik).

Hal ini sering terjadi ketika harakah Islamiah memasuki wilayah amal siyasi (kerja politik) untuk menyempurnakan wilayah `amal dakwah dan meningkatkan sasaran dakwah yang lainnya.

Mengapa terjadi seperti ini? Apakah penglibatan harakah Islamiah dalam wilayah politik adalah suatu kekeliruan dan kesilapan? Tentu saja tidak !! Bahkan ini adalah suatu kewajipan kita semua.

Konsep Syumuliatul Islam yang diperkenalkan Imam As-Syahid Hasan al-Banna di dalam usul pertama dari Usul `Isyrin, telah memberikan gambaran pentingnya kita bergerak di paksi politik demi tertegaknya Ad-Din wa Ad-Daulah. Sesungguhnya saat ini, Syumuliayatud Dakwah menuntut kita memasuki dan menguasai wilayah politik.

Mengenal Virus Merbahaya

Persoalan yang timbul ialah bagaimana virus ini boleh berjangkit dan menjadi penyebab kehancuran kepada harakah? Dalam analisa dan tajribah Ustaz Fathi Yakan, terdapat 7 faktor utama yang menyebabkan hal ini terjadi :

1. Hilangnya Manna`ah I`tiqodiyah (imuniti keyakinan) dan tidak terbinanya bangunan dakwah di atas dasar fikrah dan mabda’ yang benar dan jitu. Akibat yang timbul dari faktor ini, tanzim dakwah tidak tertegak di atas fikrah yang benar dan utuh.

Adakalanya sebuah tanzim hanya wujud sebagai Tanzim Ziyami, iaitu tanzim yang berdiri atas landasan wala’ kepada seorang pemimpin yang diagungkan. Ada juga yang bergerak sebagai Tanzim Syakhshi, iaitu tanzim yang tertegak atas bayangan keperibadian (figure) seorang pemimpin. Terdapat juga yang berbentuk Tanzim Mashlahi Naf`i yang berorientasi mewujudkan tujuan perlaksanaan pengisian semata-mata.

Kerana itu, binaan tanzim menjadi begitu rapuh, tidak mampu menghadapi kesulitan dan cabaran. Akhirnya bergoncanglah binaan dan bercerai-berai shofnya sehingga terjadilah berbagai peristiwa dan tragedi.

2. Perkaderan dan pembinaan anggota berdasarkan kuantiti, dengan mengutamakan bilangan dan jumlah keahlian menjadi keutamaan qiyadah. Seringkali dianggap, bahawa jumlah yang banyak itu akan menjadi penentu kemenangan dan kejayaan. Kondisi ini mungkin ada kebenarannya ketika sebuah harakah dakwah tampil secara rasmi sebagai parti politik dan terlibat dalam pilihanraya.

Akan tetapi hal ini perlu diawasi kerana, orientasi ini akan memudahkan pihak-pihak tertentu cuba mewujudkan qaidah sya’biyah atau dasar dokongan sosial untuk kepentingan mealisasikan tujuan-tujuannya.

Dalam situasi tertentu akan muncul keperibadian atau tokoh-tokoh tertentu dalam harakah yang memperjuangkan kepentingan peribadi dengan memanfaatkan qaidah sya’biyah yang dibinanya. Pada saat ini, qa`idah sya’biyah ini akan bertindak sebagai musuh dalaman kepada harakah Islamiah.

3. Isti’jal (tergesa-gesa) untuk meraih kemengan, meskipun tidak seimbang dengan persediaan yang mencukupi, walaupun ditahap minimum. Kemenangan politik bererti memperolehi kekuasaan. Setiap aktivis politik akan dikuasai semangat mencari dan mengejar kekuasaan sehingga tidak ada penghujungnya.

Menurut Ustaz Fathi Yakan, kekuasaan yang diperolehi di manapun akan menuntut pembahagian ghanimah (harta rampasan perang) kepada penjaga sesuai dengan perbandingan tugasan yang ditanggung seseorang. Ghanimah yang telah diperoleh itu kadangkala melahirkan cubaan, fitnah dan bencana kerosakan dalam harakah.

Permasalahan dasarnya adalah penipuan dalam pembahagian, antara perseorangan, pemimpin serta penguasa yang bercita-cita mendapatkan bahagian kekuasaan yang banyak. Akhirnya prinsip perjuangan tergadai dan agenda maddiyah dengan mengejar kepentingan hawa nafsu akan menjadi tuntutan perjuangan mereka.

Ketika ini hilanglah roh aqidah dalam perjuangan, tumpuan hanya diberikan kepada percaturan strategi menghadapi musuh dalam pilihanraya dengan meninggalkan agenda pembinaan ruhiyah di kalangan jundiyah dan qiyadah. Akhirnya “yang dikejar tak dapat, yang dikendong keciciran ”.

4. Binaan tanzim dipengaruhi unsur luaran. Samada dipengaruhi oleh latarbelakang kekuatan yang berada di sekelilingnya dari aspek politik, ekonomi dan lain-lain aspek. Akibatnya, tanzim akan kehilangan potensi keaslian perjuangan, kehilangan orientasi dan arah tujuan politik. Kerana hilangnya asholah dakwah (keaslian), tanzim menjadi alat kepentingan pihak lain, dan segala keputusan dan tindakan dipengaruhi kelompok tertentu.

5. Munculnya berbagai aliran dan kelompok dalam harakah. Hal ini sering terjadi kepada harakah yang telah mengalami perpecahan lantaran hilangnya wahdatul fikr dan wahdatul `amal. Kesan dari permasalahan ini akan timbulnya ta`addudul wala’, justeru akan timbul pertikaian, perebutan pengaruh dan kekuasaan untuk meraih hasrat dan cita-cita peribadi atau kelompok tertentu.


6. Campur tangan pihak luar dengan pengaruh dominan politik, ideologi, perisikan, inteligent dengan berbagai cara penyamaran untuk menyerang musuh dalam harakah dengan tujuan menghancurkan kekuatan dan kesatuan di dalam tanzim. Ruang yang terbuka untuk campur tangan atau penyusupan amat luas, terutama melalui ruang politik, iaitu dengan menawarkan pelbagai maslahah siasah.

Kekuatan luaran dan campur tangan ke dalam tanzim harakah berlaku ketika jamaah mengalami kelemahan, miskinnya roh `aqidah di kalangan jundiyah dan qiyadah, kuatnya kecenderungan mengejar maddiyyah dan jawatan.

7. Lemah atau hilangnya kesedaran politik (wa’yu siyasi) dalam harakah. Sesebuah harakah yang tidak memiliki wa’yu siyasi yang tinggi dan baik, tidak akan dapat mengimbangai peredaran zaman, gagal mengambil istifadah dan pengajaran dari pengalaman lepas, tidak mengkaji peranan harakah di masa depan dan tidak mampu membuat suatu keputusan politik setempat berdasarkan situasi dan kondisi politik internasional.

Apabila harakah mengalami kelemahan seperti ini, akan berlaku sikap yang kontradiktif dan mudah terbawa arus. Keadaan ini memudah unsur-unsur negatif dari luar mengawal keputusan politik dalam harakah dan mengenepikan peranan majlis syura dalam jamaah.

Semua faktor kondisi yang dinyatakan oleh Ustaz Fathi Yakan adalah berkesimpulan dari masalah mendasar harakah Islamiah masa kini, iaitu “politik mendominasi tarbiah”. Keadaan ini menyebabkan suasana atau munakh harakah dikuasai oleh politik, bahkan sangat mempengaruhi pendirian dan sikap para anggota dan pimpinan harakah.

Kewajipan Memelihara Asholatud Dakwah (Keaslian Dakwah).

Permasalahan dan penyakit yang berlaku di dalam harakah dakwah, hanya dapat dikawal dan diubati dengan memelihara keaslian dakwah yang kita warisi dari Baginda Rasulullah SAW.

Syeikh Mustafa Masyhur Rahimahullah, dalam sebuah tulisannya, Qadhaya Asasiyyah `Ala Thoriqud Dakwah, menekankan betapa pentingnya Muhafazhah `Ala al-Asholah (memelihara keaslian dakwah), agar harakah terjamin berada di jalan yang benar menuju sasaran.

Sekecil-kecil penyelewengan dari asholah dakwah, pasti akan melahirkan kegelinciran yang semakin hari semakin besar, serta menyeret harakah jauh dari jalan yang benar dan gagal mencapai sasaran harakah. Imam Asy-Syahid Hasan al-Banna selalu menekankan agar jamaah beriltizam dengan Islam, Al-Quran dan As-Sunnah serta melangkah ke medan dakwah berpandukan Sirah Rasulullah SAW ketika beliau menegakkan Daulah Islamiah pertama. (Mustafa Masyhur, Qadhaya Asasiyyah `Ala Thoriqud Dakwah).

Memelihara Asholah Dakwah bererti meletakkan kepentingan kepada tarbiyah. Kerana itu, tarbiyah dalam jemaah tidak boleh dikesampingkan atau diabaikan demi memenuhi tuntutan kegiatan politik, publisiti bahkan jihad sekalipun. Perencanaan takhtit dan tanzim semata-mata tidak mencukupi tanpa tarbiyah untuk membina izzah harakah di mata musuh Islam.

Usrah merupakan tulang belakang tarbiyah dalam jamaah, yang berperanan sebagai wasilah yang mendidik ahli dan membentuk rijal. Semua anggota di manapun peringkat jamaah, samada ahli hinggalah pimpinan tertinggi wajib mengikuti peringkat-peringkat tarbiyah sehingga sampai ajalnya.

Kesimpulan

Ternyata, kewajipan itu lebih banyak dari batas waktu yang kita miliki. Kerana itu, dakwah kita tidak dibina atas dasar rukhshah (keringanan), tetapi dibangun atas dasar `azhimah dan tekad yang teguh. Jika hal ini diperhatikan dengan sewajarnya, dari peringkat ahli sehinggalah pimpinan jamaah, segala permasalahan yang sering melanda harakah dan dakwah, nescaya virus bahaya yang menular dalam tanzim binaan jamaah dapat diatasi.

Semoga kita mengambil pelajaran dan manfaat dari taushiyah yang disampaikan sejak enam belas tahun silam oleh seorang da`ie yang menjadi qudwah kepada kita, demi kebaikan dan kejayaan harakah dakwah di Negara kita.

Kepada para Pejuang yang merindukan kejayaan.....

Kepada Rakyat yang kebingungan di persimpangan jalan Kepada Pewaris peradaban yang telah menggoreskan

Sebuah catatan membanggakan di lembar sejarah manusia Wahai kalian yang rindu kemenangan…..

Wahai kalian yang turun ke medan Demi mempersembahkan jiwa dan raga Untuk Islam tercinta…..

Thursday, January 28, 2010

BERTENANG KETIKA MEMANDU ( banyakkan bertasbih )


Keadaan jalan dihadapan Sekolah Al Munir agak sibuk pada waktu pagi dan tengahari. Adalah diharapkan kepada semua pengguna jalan tersebut agar bersikap SABAR dan BERTOLAK ANSUR apabila menggunakan jalan tersebut pada waktu kritikal antara 7.00 a.m hingga 7.20 a.m dan 2.00 p.m hingga 2.20 p.m.
* Baru-baru terjadi kemalangan kecil yang melibatkan seorang Guru Pasti Ibnu Sina. Sehingga menyebabkan tangannya patah akibat kemalangan tersebut.
* Jadikan peristiwa itu satu pengajaran buat semua....
* Amalkan sikap berhemah ketika memandu!!!!!!

Sunday, January 24, 2010

AL FATIHAH BUAT ALLAHYARHAM RASIDI B. HASSAN


Aktivis Pas Cawangan Kpg Padang Tembak serta kawasan Teluk Intan telah kembali kerahmatullah pada pukul 1.54 pagi 24 Januari 2010. Satu kehilangan besar buat Pas cawangan dan juga kawasan. Begitu banyak jasanya dalam membantu kecemerlangan Pas kawasan Teluk Intan.
Allahyarham Rasidi B. Hassan 76 tahun juga merupakan bapa mertua kepada Ketua Dewan Muslimat Pas Kawasan Teluk Intan.
Anak Allahyarham yang bernama Mohd Faisaluddin adalah bendahari Pasti Kawasan Teluk Intan dan AJK Pas cawangan Kpg Pdg Tembak.
Pada mesyuarat Agung Pas 2009 Allahyarham telah menerima anugerah Jasamu dikenang yang disampaikan Dato' Mahfuz Omar.
Allahyarham juga salah seorang pengasas pembinaan Markaz Pas Kawasan Teliuk Intan.
Solat Janazah telah dilaksanakan jam 11.00 pagi di Masjid Kpg Banjar dan disemadikan di tanah perkuburan Islam Kpg Banjar. Imam dan bacaan talkin disempurkan oleh Ustaz Halimuddin b Hamzah.
Pas Cawangan Kpg Pdg Tembak dan Pas Kawasan Teluk Intan merakamkan ucapan takziah kepada keluarga Allahyarham dan didoakan agar Allahyarham ditempatkan bersama-sama orang yang soleh..
*Gambar ehsan Pemuda Pas Teluk Intan blogspot.

AL FATIHAH

Friday, January 22, 2010

RAYUAN SUMBANGAN DERMA UNTUK SRAR AL KHAIRIYAH
* SRAR Al Khairiyah Kpg Pdg Tembak sedang berusaha untuk membina bangunan tambahan dua buah bilik darjah dengan anggaran kos RM 35,000.
* Pembinaan telah pun berjalan dengan mengikut kemampuan kewangan yang terbatas.

* Cara pembinaan ialah bergotong royong.

* Bilangan murid terkini pada 22 januari 2010 ialah seramai 62 orang murid dan tenaga pengajar seramai 5 orang.

* Dengan itu kami berharap agar tuan puan yang budiman sudilah kiranya memberi sumbangan derma untuk bersama menjayakan pembinaan bangunan tambahan tersebut....

* Sumbang tuan puan boleh dimasukan terus ke akaun BIMB 08031010039639 atau hubungi Tn Hj Ramli b. Jalani @ Tn Hj Tajul Ariffin b. Yusuf 0195663177


"BERSAMA KITA MEMPERTAHANKAN SEKOLAH AGAMA RAKYAT"

Tuesday, January 19, 2010

PERUBAHAN ZON WAKTU SOLAT NEGERI PERAK


Bermula 2010 Taqwim Solat Negeri Perak akan menerima penambahan zon berbanding 3 zon sebelum ini. Ini berikutan kajian yang telah dilakukan oleh Bahagian Falak, Jabatan Mufti Negeri Perak mendapati beberapa penambahbaikkan perlu dilakukan pada taqwim solat negeri yang bakal digunakan pada tahun hadapan.
Menurut Bahagian Falak, Taqwim Solat Negeri Perak bagi tahun 2010 akan menerima pakai 7 zon berbanding 3 zon. Ini berikutan kajian yang dijalankan mendapati 3 perkara yang dapat diperbaiki dalam taqwim iaitu perbezaan waktu yang ketara, titik rujuk paling barat dan zon yang luas.Contohnya bagi zon 1 perbezaan waktu solat bagi daerah paling timur dan paling barat mencapai 6 minit. Manakala bagi zon 2 pula mencapai 5 minit yang mana ini perbezaan yang agak besar. Maka dalam penambahbaikkan ini beza waktu solat ini cuba dikecilkan.
Berdasarkan 3 perkara tadi, maka penyusunan semula zon-zon waktu solat negeri Perak disusun semula, berdasarkan 3 asas-asas berikut :
Penyusunan semula zon-zon berpandukan sempadan yang jelas dan praktikal.
Selisih waktu solat kawasan paling Timur & Barat perlu dikecilkan.
Titik rujukan kiraan mengambil lokasi yang paling barat dan paling Timur, dengan juga mengambil kira lokasi di kawasan paling Utara dan Selatan.
Contohnya dalam penyusunan semula Zon Waktu Solat Negeri Perak perbezaan kawasan paling barat dan paling Timur dapat dikecilkan sehingga 4 minit. Namun penyusunan ini turut mengambil kira sempadan-sempadan daerah yang mudah dikenal pasti dan tidak mengelirukan kecuali bagi daerah Hulu Perak. Ini kerana ia perlu dipecahkan kepada 2 zon berasingan iaitu zon 3 bagi Lenggong, Grik dan Keroh dan zon 4 bagi Temengor & Belum. Ini berikutan perbezaan waktu solat yang masih besar di antara kawasan paling Timur dan paling Barat di daerah Hulu Perak mencapai 5 minit.Maka setelah perbincangan dan mendapat persetujuan S.S Tan Sri Dato Seri Mufti, insya ALLAH bermula Jan 2010, Zon Waktu Solat Negeri Perak akan menerima pakai 7 zon iaitu :-
Zon 1( Tapah, Slim River & Tanjung Malim )
Zon 2( Ipoh, Batu Gajah, Kampar, Sg. Siput & Kuala Kangsar )
Zon 3( Pengkalan Hulu, Grik & Lenggong, )
Zon 4( Temengor & Belum )
Zon 5( Teluk Intan, Bagan Datoh, Kg. Gajah, Sri Iskandar, Beruas, Parit, Lumut, Setiawan & Pulau Pangkor )
Zon 6( Selama, Taiping, Bagan Serai & Parit Buntar )
Zon 7( Bukit Larut.)
Diharap semua umat Islam ambil perhatian, supaya solat yang dilakukan benar-benar telah masuk waktunya.....

Download takwim waktu solat

Monday, January 18, 2010

AGIHAN BUKU TEKS PASTI SESI 2010

Pada jam 3.00 petang 17 Januari 2010 bertempat di Pasti Ibnu Sina Kpg Pdg Tembak Teluk Intan. Majlis penyerahan buku teks serta peralatan Pasti kepada semua Pasti Kawasan Teluk Intan telah berjalan dengan selamat.. Terima kasih kepada semua pihak yang membantu.. Walaupun pada sebelah pagi van yang pergi ke Kampar untuk mengambil buku teks tidak dapat menerus perjalanan, tersadai dihadapan Pusat Latihan Pertanian Degong... Bantuan dari Sdr Ibrahim dengan menggantikan van dari Al Munir sebagai penyelesai masalah... Syukur pada Ilahi danTerima kasih Al Munir.....

Followers